EN
STRONA GŁÓWNA VIVID GAMES

Bieżące

12/4/2017

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Projekty Uchwał.
3. Liczba akcji i głosów.
4. Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
5. Sprawozdanie Zarządu z nabycia akcji własnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do rady nadzorczej.