EN

Dotacje unijne

Spółka realizuje projekt pt. "Opracowanie strategii komercjalizacji gier na urządzenia mobilne stworzonych w oparciu o technologię Real Fighting Framework na rynkach Ameryki Łacińskiej i Azji południowo-wschodniej" w ramach przedsięwzięcia GO.GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych.
Vivid Games S.A. otrzymał informację przekazaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dnia 10.04.2014 r. o przyznaniu Spółce środków finansowych w wysokości 3.361.694,07 złotych. Kwota została przyznana spółce tytułem dofinansowania realizacji projektu "Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wspierający fotorealistyczne gry mobilne" w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wsparcie projektów celowych".